Etter DN.no (DN+) sin sak om Løvenskiold-brødrenes «100 million-utbytte» har studentklagene eksplodert. Studentene på Westerdals Oslo ACT har ikke latt seg tie til tross for advarsler.

Westerdals Oslo ACT som det eksisterer nå er satt sammen av tre campus, Campus Vulkan, Campus Vaterland og Campus Galleriet. Fusjonen ble satt i verk i 2014, og er satt sammen av de gamle skolene NISS (Vaterland), NITH (Galleriet) og Westerdals (Vulkan) som er en del av Anthon B Nilsen Utdanning. For å presisere; jeg er student ved Campus Galleri, går 2. året Interaktivt Design, da jeg søkte på skolen kom jeg inn på NITH. Ved skolestart begynte jeg på Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Min opplevelse av skolen er i det store og hele veldig positiv. Jeg har hatt en utfordrende og bratt læringskurve – men jeg føler at jeg har lært og fortsetter å lære det jeg behøver for å klare meg på i arbeidslivet. Studiet jeg går på er meget yrkesrettet og vi får knyttet kontakter til bransjen via forelesere og bedriftsbesøk i regi av skolen.

Flere jeg har snakket med på Avdeling Teknologi (Campus Galleri) opplever at det ikke er noen tilknytning til skolens utstyrstilbud og kvalitet på utdanningen som kan skyldes på millionene som har forsvunnet. Det virker som at de studentene som nå reagerer kraftigst er de som er tilknyttet Campus Vulkan. Der er forholdene dårlige fra før av, og det nye kullet med spilldesignere som er plassert på Vulkan føler seg malplasserte og nedprioriterte (spilldesign tilhørte før Avdeling Teknologi). Det nye bygget i Christian Kroghs gate 32 (forkortet som CK32) som er planlagt for åpning høsten 2016 skal huse flere linjer fra Vulkan og alle linjene som nå holder til på Galleriet. Det stilles spørsmål ved om dette vil løse den skrikende plassmangelen på Campus Vulkan, eller om det bare vil bli verre. Det ryktes også om at det er en alvorlig utstyrsmangel på flere av linjene ved Vulkan, og at studenter blir bedt om å gå på café og bruke egne ressurser. En slik situasjon høres for meg helt forferdelig ut. Jeg opplever personlig at vi har det veldig bra på Campus Galleriet, og at jeg ikke kan kjenne meg igjen i det som blir beskrevet at studentene som holder til på Campus Vulkan. Det er forståelig at Vulkan-studentene har reagert som de har gjort, men hvorfor har ikke dette blitt tatt tak i før nå? Det er betenkelig at AU (Arbeidsutvalget – øverste organ ved studentersamfunnet på skolen) sitt styre kun er satt sammen av studenter fra Galleriet og Vaterland. Hvorfor det? Er det for dårlig kommunikasjon mellom Vulkan-studentene og de to andre campusene? Er ikke studenter fra Vulkan like engasjerte? Er det først nå studentene på Vulkan blir hørt? Hvorfor har det ikke blitt sendt inn klage til Forbrukerombudet om de dårlige forholdene på Vulkan? Dette er en mulighet for å få belyst mangler nede på Vulkan som ikke tidligere har blitt hørt, og jeg forstår at flere griper sjansen.

I utgangspunktet er det nok best å ha litt is i magen, så får vi vente og se om Kunnskapsdepartementet gransker saken. At studentene krever åpenhet og svar på hvor pengene har tatt veien, og hvorfor det tilsynelatende har blitt tatt et såpass stort utbytte som det sies at ikke er lovlig – er forståelig. Rektor Bjørn Jarle Hanssen har selv lagt ut en oppsummering av saken. Personlig føler jeg at media ikke fokuserer nok på nåværende studenters situasjon, og at det blir rettet et stort fokus på de dårlige forholdene på Vulkan. Dette gjør meg veldig trist, men jeg håper selvfølgelig at Vulkan-studentenes forhold blir forbedret så fort det lar seg gjøre, og ikke minst – at de blir hørt og tatt på alvor. Det er leit at fordums spøkelser skal ødelegge ryktet til skolen som jeg trives veldig godt på.